• ADRESA:

    Arpadova 83. Senta

  • TELEFON:

    +381 (0)24 811 412

Radnici škole

Gordan Kološ

direktor škole

Poša Šoš Teodora

pomoćnik direktora

Radnici škole OŠ Petefi Šandor
 

Isakov Verica

učiteljica

Gordan Kristina

učiteljica

Fađaš Čila

učiteljica

Militar Monika

učiteljica

Molnar Čila

učiteljica

Tripolski Čila

učiteljica

Marjanov Ivana

učiteljica

Fodor Tinde

učiteljica

Baranji Livia

učiteljica

Budai Kovač Andrea

učiteljica

Mujagić Daniel

učitelj

Molnar Kornelija

učiteljica

Beara Marina

srpski jezik i književnost

Barati Čanjiga Monika

mađarski jezik i književnost

Pavlović Šuranji Emeše

mađarski jezik i književnost

Bognar Georgina

matematika, informatika i računarstvo

Ninčić Milena

matematika

Horvat Babinski Ildiko

biologija

Feher Čilag Georgina

nemački jezik

Lukinić Bukvić Dragana

biologija

Nađ Abonji Pal

tehnika i tehnologija

Fekete Kristian

fizičko i zdravstveno vaspitanje

Milovanović J. Kristina

srpski jezik kao nematernji jezik

Širka Viktor

geografija

Barta Aron

istorija

Bognar Žolt

geografija

Bot Judit

engleski jezik

Bukvić Nikočev Dijana

hemija

Čonti Erne

biblioteka

Juhas Čontoš Kristina

nemački jezik

Dognar Vorgić Otilija

istorija

Đolai Zoltan

fizičko i zdravstveno vaspitanje

Fajka Valerija

hemija

Miloš Radmilović

veronauka

Koce Nandor

informatika i računarstvo

Kovač Ildiko

engleski jezik

Ujhazi Katalin

engleski jezik

Nikolić Toth Horti Monika

engleski jezik

Rahimić Zlatko

muzička kultura

Šuranji Ildiko

mađarski jezik kao nematernji jezik

Poša Šoš Teodora

fizičko i zdravstveno vaspitanje

Đorđević Stela

srpski jezik kao nematernji jezik

Levai Ildiko

engleski jezik

Nađ Roža

građansko vaspitanje

Sabo Livija

istorija

Šambert Belec Aniko

likovna kultura

Lukinić Bukvić Dragana

građansko vaspitanje

Jadranka Mihaljev

fizika

Tot Uđonka Erika

fizika i hemija

Poša Katona Andrea

matematika

Zoltan Poka

Likovna kultura

Radnici škole OŠ Petefi Šandor
IO Čokonai Vitez Mihalj

Sarvak Aniko

učiteljica

Berec Gabor Žužana

učiteljica

Čonti Melinda

učiteljica

Horvat Čila

učiteljica

Molnar Silvia

mađarski jezik i književnost

Kopas Zazrović Lidia

matematika

Barta Aron

istorija

Nađ Abonji Daniel

engleski jezik

Čontoš Bata Marta

fizika

Juhas Čontoš Kristina

nemački jezik

Tot Kanjo Hajnalka

geografija

Zombori Čaba

tehnike i tehnologije i informatike i računarstva

Poša Šoš Teodora

fizičko i zdravstveno vaspitanje

Ujhazi Katalin

engleski jezik

Nađ Abonji Pal

tehnika i tehnologija

Olai Ana

srpski jezik kao nematernji jezik

Čonti Erne

biblioteka

Tot Uđonka Erika

fizika i hemija

Andrea Nađ

veronauka